Wageningen

Busreis naar Flevoland

Busreis naar 3 tuinen in Flevoland

Datum: 08-06-2023

Vertrek: 8.30 uur van de parkeerplaats bij sporthal de Bongerd, Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen !!
Aankomst: plm. 18.30 uur
Kosten: €55,00 voor leden, niet-leden ca. €60,00 incl. entree, consumpties en lunch

Opgave: vóór 1juni via aanmeldingen(at)wageningen.groei.nl o.v.v. Busexcursie en door gelijktijdig het bedrag over te maken op rekeningnr. NL98 SNSB 0920 526 454 t.n.v. KMTP Groei&Bloei Wageningen o.v.v. uw naam en busreis 2023

Ook in 2023, en wel op donderdag 8 juni, is er weer een busreis gepland, dit maal naar Flevoland. De opzet is iets anders omdat wij deze keer drie tuinen bezoeken die samen een arrangement aanbieden.

De eerste tuin is Het Zwaluwhuis in Ens: na aankomst is er koffie/thee en iets lekkers. We krijgen een rondleiding door de zeven jaar oude tuin waarin het hele jaar iets te zien is, zoals bollen, grassen, herfstasters en sedum. (opp. 9000 m2).

De tweede tuin is Pegasushof in Bant, waar wij beginnen met een uitgebreide lunch. Daarna volgt de rondleiding door de tuin met daarin taxus- en buxushagen, rechte vijvers, een rozenlaantje, een fruitlaan, windsingel en een schaduwtuin met bijzondere planten. (opp. 4000 m2)

De derde tuin is De Stekkentuin in Espel: daar beginnen we met een rondleiding door de verzameltuin van een jaren 50-boerderij, met volop bijzondere vaste planten, w.o. verschillende variëteiten van de helleborus, hosta, hortensia en stokrozen. (opp. 3800 m2). In een apart gedeelte van de tuin kunnen we op zoek gaan naar stekken en planten van onze gading en aankopen doen. Ook worden er kleine tuinornamentjes verkocht. Hier sluiten wij de dag af met een hapje en een drankje. Wij rekenen weer op een bijzondere tuinervaring en een gezellige dag.