Wageningen

Tuinkeuringen 2024

enthousiaste tuinkeurders
Elk jaar gaat een enthousiaste groep leden van Groei & Bloei Wageningen e.o. als tuinkeurders op pad. In groepjes van twee à drie fietsen zij door een van de acht beoordelingswijken van Wageningen. Alle straten worden tijdens de eerste ronde bekeken. Sommige bewoners vragen zich af wie die nieuwsgierigen zijn, anderen komen naar buiten om de tuin extra onder de aandacht te brengen.

waar letten de tuinkeurders op?
Er zijn een aantal categorieën waarop gelet wordt.  Bij   gaat het om  bijvoorbeeld ontwerp, structuur, sfeer en toepassing van plantvormen. Maar ook in hoeverre de tuin natuurvriendelijk is, zoals voor vogels en vlinders. Bij kleurtoepassing kijken zij naar de balans in kleuren en bladvormen in de seizoenen. Zij letten ook op het onderhoud. Dat hoeft niet altijd strak en aangeharkt te zijn, ook rommelhoekjes en stapelstenen kunnen een pré zijn. De tuinkeurders beoordelen alleen voortuinen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Mooie, maar achter een haag verborgen tuinen doen niet mee.

de beoordeling
De keurders scoren de tuin onafhankelijk van elkaar op een schaal van 1 tot 5 (acceptabel, wel aardig, goed, zeer goed, fantastisch). In een eerste ronde in week 16 of 17 (15 april t/m 28 april) wordt de hele wijk doorkruist. Dat resulteert meestal in maximaal 20 ‘nominaties’. Deze tuinen krijgen een aanmoedigingskaart in de brievenbus met de melding dat de tuin is genomineerd en dat later een zomer- week 26 of 27 (24 juni t/m 7 juli) en najaars- week 37 of 38 (9 sept t/m 22 sept) beoordeling zal plaatsvinden. In de zomer-beoordelingsronde wordt bovendien nog extra rondgekeken naar opvallende stoeptuinen- en balkons. Elk wijkteam draagt uiteindelijk twee winnende voortuinen en een winnende stoeptuin of een winnend balkon voor.

prijsuitreiking
Op 7 november 2024 vindt er een prijsuitreikingsavond plaats. Alle prijswinnaars worden daarbij uitgenodigd. Groei & Bloei verzorgt een presentatie van de prijswinnende voortuinen, stoeptuinen en balkons en nodigt een prominente gast uit om de prijzen uit te reiken. Dit jaar is de wethouder dhr. E.J. (Erik-Jan) Bijleveld (Duurzaamheid en Klimaat, Groen en Landschap) weer bereid gevonden om het certificaat uit te reiken. 

De Gemeente Wageningen maakt deze activiteit mogelijk middels een bijdrage in de kosten.