Wageningen

Tuinkeuringen

enthousiaste tuinkeurders
Elk jaar gaat een enthousiaste groep leden van Groei & Bloei Wageningen e.o. als tuinkeurders op pad. In groepjes van twee à drie fietsen zij door een van de acht beoordelingswijken van Wageningen. Her en der stoppen ze en bekijken ‘n voortuin die hen is opgevallen. Sommige bewoners vragen zich af wie die nieuwsgierigen zijn, anderen komen naar buiten om de tuin extra onder de aandacht te brengen.

ook rommelhoekjes
Waar letten de tuinkeurders op? Bij algemene indruk gaat het bijvoorbeeld om ontwerp, structuur, sfeer en toepassing van plantvormen. Maar ook in hoeverre de tuin natuurvriendelijk is, zoals voor vogels en vlinders. Bij kleurtoepassing kijken zij naar de balans in kleuren en bladvormen in de seizoenen. Zij letten ook op het onderhoud. Dat hoeft niet altijd strak en aangeharkt te zijn, ook rommelhoekjes en stapelstenen kunnen een pré zijn. De tuinkeurders beoordelen alleen voortuinen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Mooie, maar achter een haag verborgen tuinen doen niet mee.

de beoordeling
De keurders scoren de tuin onafhankelijk van elkaar op een schaal van 1 tot 5 (acceptabel, wel aardig, goed, zeer goed, fantastisch). In een eerste ronde in week 17 of 18 wordt de hele wijk doorkruist. Dat resulteert meestal in een tiental ‘nominaties’. Deze tuinen krijgen een aanmoedigingskaart in de brievenbus met de melding dat de tuin is genomineerd en dat later een zomer- (week 26 of 27) en najaars- (week 37 of 38) beoordeling zal plaatsvinden. Elk wijkteam draagt uiteindelijk een eerste en een tweede prijs voor. In de zomer-beoordelingsronde wordt bovendien nog extra rondgekeken naar opvallende balkon- en stoeptuintjes.

prijsuitreiking
In november vindt er een speciale prijsuitreikingsavond plaats. Alle prijswinnaars worden daarbij uitgenodigd. Groei & Bloei verzorgt dan een presentatie van de prijswinnende tuinen en probeert een prominente gast uit te nodigen om de prijzen uit te reiken. De prijs is meestal een tas of emmer met allerlei tuingerelateerde spulletjes, zoals planten, bollen, tijdschriften e.d.

groene leefomgeving
Waarom tuinkeuringen? Als tuin- en natuurliefhebbers zetten wij ons op lokaal niveau in voor een duurzame en  groene samenleving. Onze inspiratie hiervoor vormen het plezier dat wij beleven aan het tuinieren en de passie die wij hebben voor groen in het algemeen. Met de (publiciteit rond de) tuinkeuringen proberen wij te bevorderen dat Wageningers blijven werken aan en genieten van een groene, gezonde en milieu- en natuurvriendelijk wijkomgeving.

De Gemeente Wageningen maakt een en ander mogelijk middels een bijdrage in de kosten.