Wageningen

Uitreiking tuinprijzen Wageningen 2021

Op 26 oktober 2021 heeft KMTP Groei&Bloei afdeling Wageningen en Omstreken, gelukkig weer haar jaarlijkse prijsuitreiking van de tuinkeuringen kunnen houden. De vorige prijsuitreiking was in 2019. De bijeenkomst vond plaats in de Vredehorst en werd bijgewoond door de nieuwe burgemeester Floor Vermeulen. In totaal waren 76 personen aanwezig.

De zaal was fleurig ingericht met dank aan Jopie de Boer en Greet Steenhuis. Op de tafels prijkten prachtige kleurrijke herfstbloemstukken, die in pompoenen waren opgemaakt. Na afloop mochten enkele gelukkige gasten een bloemstuk mee naar huis nemen.

Om 20.00 uur richtte onze voorzitter Greet Steenhuis een woord van welkom tot de burgemeester en merkte op dat de voornaam Floor, afgeleid van Flora of Florentius, wel een heel toepasselijke naam is voor een burgemeester van het ‘groene’ Wageningen.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie werd kort aandacht besteed aan het doel van de tuinkeuringen en de wijze waarop de keuringen worden uitgevoerd. Hierna volgde de lezing ‘Fermenteren van groenafval’ gegeven door Sjaak Willemstein.

Na de pauze om 21.15 uur vond de prijsuitreiking plaats. De prijzen werden door burgemeester en voorzitter uitgereikt aan eigenaren of vertegenwoordigers van de winnende voortuinen (16), stoep-en geveltuinen (2), buurttuinen (2) en fleurige balkons (gevel van de Olympiahof). Middels een PowerPointpresentatie  kon het publiek een indruk krijgen van de winnende tuinen.

Ook de tuinkeurders ontvingen aan het einde van de avond een bedankje voor de gedane moeite.

Na de prijsuitreiking merkte de burgemeester op blij te zijn kennis te hebben gemaakt met de vereniging KMTP Groei&Bloei. Eerder op de avond vertelde hij, als zoon van een boomkweker uit Boskoop, geen groene vingers te bezitten. Aangezien de burgemeester nog niet zo lang in Wageningen woont, merkte hij op zijn eigen tuin nog niet te hebben omgespit, geheel in stijl met de lezing! Dit is al een goed begin om groene vingers te ontwikkelen. De burgemeester komt naar eigen zeggen graag nog een keer terug.

Voor de lezer: de prijs bestond uit een gevulde tas van wisselende samenstelling, namelijk plantjes, een kadobon, zaadjes, bloembollen, amaryllis, het tijdschrift Landleven, shower mousse en een proefexemplaar van het tijdschrift Groei&Bloei.

Tot slot wil KMTP Groei&Bloei Wageningen de volgende sponsoren bedanken die het mede mogelijk hebben gemaakt om deze prijzen te kunnen uitreiken: Welkoop (Wageningen), Oude Tol (Wageningen), Hoogvliet (Wageningen), Intratuin (Barneveld/Scherpenzeel) en De Hessenhof (Ede).

Margit Moorrees