Wageningen

Meer vogels in de tuin?

 

Hoe kun je ervoor zorgen dat je een tuin zo inricht dat vogels er graag vertoeven?

Veel mensen voeren in de winter vogels, omdat ze het gezellig vinden wanneer er leven in hun tuin is. Belangrijke voorwaarden voor vogels om in een tuin te zijn, is dat er voldoende voedsel is, dat het er veilig is en dat de vogels zich kunnen voortplanten, vertelt Marjanne Klok van Vogelbescherming.

Hoe kun je daarvoor zorgen? Door stenen te vervangen door planten. Marjanne: Planten die geschikt zijn, zijn besdragende planten, planten die insecten aantrekken en die bescherming bieden. Kies een variatie aan soorten zodat  er jaarrond voedsel en schuilgelegenheid is.

Lees in deze pdf wat je kunt doen (bron: Stichting Steenbreek).