Wageningen

Waar staat Groei&Bloei Wageningen e.o. voor?

Als tuin- en natuurliefhebbers zetten wij ons op lokaal niveau in voor een duurzame en  groene samenleving. Onze inspiratie hiervoor vormen het plezier dat wij beleven aan het tuinieren en de passie die wij hebben voor groen in het algemeen.

Aan deze intentie geven wij ondermeer uitvoering door het organiseren van activiteiten die zowel gericht zijn op het overdragen van kennis over tuinieren als op het creëren van ontmoetingsmogelijkheden tussen onze leden onderling, maar ook met tuinliefhebbers die (nog) geen lid zijn. Voorbeelden van deze activiteiten zijn onze ledenavonden, tuinkeuringen, excursies, planten- en stekkenbeurzen, workshops, en open tuinendagen.

Daarnaast zetten wij ons in om kinderen van jongs af aan mee te nemen in het pleziert dat  tuinieren geeft. Dit doen wij door onze jaarlijkse Moeder- en Vaderdagacties en door bij deelname aan tuinevenementen speciaal  op kinderen gerichte activiteiten te organiseren. Maar evenzeer willen wij, binnen onze mogelijkheden, initiatieven voor het stichten van schooltuinen graag met ons advies ondersteunen. Dat geldt ook voor het onderhouden van bestaande schooltuinen.

Omdat wij een duurzame en groene samenleving willen, zijn wij groot voorstander van de aanleg van collectieve moestuinen en het bevorderen van moestuinieren in eigen tuin. Acties tegen de vertegeling van tuinen, zoals ‘Tegel eruit, plant erin’ ondersteunen wij van harte.

Om tuinieren en groen zo veel mogelijk onder de aandacht van een breed publiek te brengen werken wij samen met organisaties en bedrijven zoals Floralia, het Groenberaad en lokale groenvoorzieners en tuincentra.

Onze visie op tuinieren vatten wij samen in het motto:
Groen in je tuin, dat geeft fleur aan je leven en is goed voor ons milieu!