Wageningen
bekijk online
Nieuwsbrief maart 2019

Sarcococca humilis

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden

In Wageningen: Mevr G.E. Uenk-Stunnenberg en Dhr R.B.J. van der Heijden.

Lezing dinsdag 12 maart Wouter van Eck. Voedselbossen: verzoening van landbouw en natuur.

Een voedselbos is een jonge en duurzame vorm van land- en tuinbouw. Geen akker waar jaarlijks gespit, geploegd, geschoffeld, gesproeid, gemest en gespoten moet worden, maar een bosachtig terrein waar zonder al die ingrepen een grote variatie aan vruchtbomen en  -heesters, eetbare bladplanten, wortelen en knollen in onderlinge samenhang groeien.

Wie daar meer van wil weten is dinsdagavond  12 maart om 20.15 uur van harte welkom in gebouw Vredehorst, Tarthorst 1 in Wageningen. Wouter van Eck, één van de eerste bosboeren in Nederland, zal dan vertellen en laten zien hoe je van een saaie maïsakker een waar  groente- en fruitparadijs kunt maken.

Op dinsdagavond  21 mei organiseert Groei&Bloei  ook een avondexcursie naar het voedselbos Ketelbroek.

Wouter van Eck startte samen met Pieter Jansen zo’n 10 jaar geleden het voedselbos Ketelbroek bij Nijmegen. Inmiddels staan hier honderden bomen, heesters en planten die allemaal iets eetbaars opleveren, waaronder amandelen, perziken, vijgen, kiwi’s, allerlei soorten bessen, walnoten, enzovoort, enzovoort, te veel om hier op te noemen.

Wereldwijd is de voedselproductie verantwoordelijk voor een kwart van de door menselijke activiteit uitgestoten broeikasgassen. Dat moet omlaag, willen we de opwarming van de aarde binnen aanvaardbare grenzen houden. Agro-forestry, oftewel voedselbosbouw, is een van de methoden die hierbij kunnen helpen. Ook aan dit aspect zal 12 maart ruime aandacht worden besteed.

Aanvang 20:00 uur

Entrée leden gratis, niet-leden € 3,-

Dinsdag 12 maart Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur in de Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen: Privacy reglement AVG (bijlage ter kennisname bijgevoegd)
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering van dinsdag 12 maart2018 (bijgevoegd)
 4. Jaarverslag secretaris 2018 (bijgevoegd)
 5. Financieel overzicht 2018 en Begroting 2019 (bijgevoegd)
 6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
 7. Benoeming bestuursleden: Blijvend in het bestuur zijn Greet Steenhuis (voorzitter), Leontine Colon (penningmeester), Ria Bastiaanse, Jopie de Boer en Marc Roosjen (secretaris). Beschikbaar voor een bestuursfunctie PR is Hans Hermans. Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden tot 48 uur voor de vergadering aan het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring der betrokken kandidaten.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De vergaderstukken zijn voor leden per mail aan te vragen bij info@wageningen.groei.nl.

Na de pauze (20.15 uur) zal Wouter van Eck zijn lezing geven.

Nu in bloei

Cyclamen coum

Woensdag 10 april 14:00-16:00 uur excursie De Boschhoeve

N.a.v. het dertig jarig bestaan van de Boschhoeve is het weer tijd om deze prachtige tuin te bezoeken en dit keer doen we dat in het voorjaar. Ruim 30 jaar bollen poten resulteert inmiddels in een lentetuin vol bloei, kleur en geur. Graag laten Dineke en Anke u meegenieten van deze kleurrijke voorjaarsexplosie. In de moestuinbedden, de schaduwtuin, de boomgaard en het grote grasveld zijn veel soorten narcissen, honderden tulpen en blauwe druifjes, sneeuwroem en sterhyacinten, hondstanden, kievitsbloemen en bosanemonen te bewonderen.

Vervoer op eigen gelegenheid.

Aanmelden vóór 7 april bij info@wageningen.groei.nl onder vermelding van: excursie De Boschhoeve, of bij Greet Steenhuis T: 06-44422632 of als u mee wilt rijden.

In memoriam dhr. Christiaan Bresser

8 april 1925 -30 november 2018

Ons erelid, dhr. Christiaan Bresser, is ‘na een volledig en prachtig leven’ zoals in de rouwadvertentie stond, 30 november 2018 overleden.

Hij was lid van onze afdeling sinds 1942 toen hij bij zijn vader op de kwekerij werkte. Later had hij samen met zijn vrouw een mooie bloemenwinkel met een kas op de hoek van de Bevrijdingsstraat. Als Sinterklaas in het land was stond er een groot wit paard op het dak met de Sint op zijn rug en het geheel bewoog van voor naar achter. Tot voor kort kweekte hij zelf nog prachtige planten voor in zijn bloembakken op het balkon. De heer Bresser droeg onze afdeling een warm hart toe en hij was blij verrast toen hij tot erelid werd benoemd enkele jaren geleden vanwege zijn langdurig lidmaatschap.

Truus Ponsen

Aanmelden excursies en busreizen

De aanmeldingen voor de busreizen en andere excursies lopen binnen. Wilt u verzekerd zijn van deelname, meldt u dan snel aan bij info@wageningen.groei.nl onder vermelding van: uw naam, tel. Nummer en excursienaam, of bij Greet Steenhuis (06-44422632) of als u mee wilt rijden.

De excursies:

 • Middagexcursie Boschhoeve, woensdag 10 april (zie elders in de nieuwsbrief), aanmelden vóór 7 april
 • Busexcursie Gardenista, woensdag 15 mei, aanmelden vóór 30 maart. Er zijn nog genoeg plaatsen voor niet/leden, ook zij kunnen zich nu aanmelden.
 • Avondexcursie Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek, dinsdag 21 mei, aanmelden vóór 16 mei
 • Busreis Zuid-Drenthe en Noord Overijssel, donderdag 13 juni, aanmelden voor leden tot 1 mei, als er daarna nog plaatsen over zijn ook voor niet-leden.

Zie onze webagenda, het programmaboekje of eerdere nieuwsbrieven voor meer info over deze excursies.

Snoeischaar-actie

Misschien heeft u na de snoeicursus van Eric Meijer (zie programmaboekje) wel behoefte aan een goede nieuwe snoeischaar. Dat treft want Groei&Bloei biedt voor leden een goede snoeischaar aan tegen een aantrekkelijke prijs.

Het gaat om de FELCO 14 snoeischaar, een gloednieuwe exclusieve ergonomische schaar die ook geschikt is voor een kleinere hand. Deze snoeischaar heeft een verkoopwaarde van € 52,-. Deze bijzondere snoeischaar wordt aangeboden tegen onze inkoopprijs van € 35,-. Dat is een korting van € 17,- per schaar.

U kunt deze snoeischaar tot 15 april bestellen door overmaking van € 35,- op bankrekeningnummer NL98 SNSB 0920 5264 54 tnv Afdeling Wageningen e.o. KMTP. Vermeld daarbij uw naam, mailadres en ‘Snoeischaar’. De snoeischaren worden weer op 1 adres afgeleverd en de afdeling zorgt voor de verdere distributie. U ontvangt per mail bericht wanneer en waar u de schaar kunt afhalen.

Groei&Bloei-nieuws uit de regio

Woe 6 mrt, afd Ede, workshop 'Van herfstkrans naar voorjaarskrans' door Anke Pols, De Hessenhof, Hessenweg 41, 6718TC Ede, kosten € 10,-.

Zat 9 mrt, afd Nijmegen, workshop Wormenbak, o.l.v. Angelique Martis, Helicon VMBO, Marga Kompélaan 37, 6532 SB Nijmegen, kosten € 24,50. Vooraf aanmelden verplicht.

Woe 13 mrt 20.45 - 22.00 uur, afd Ede, lezing 'Het hoe en waarom van snoeien' door Eric Meijer, De Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ Ede.

Woe 13 mrt, afd Over-Betuwe & Lingewaard, Lezing Sissinghurst,     zalencentrum Onder de Toren, St. Maartenstraat 24, Elst, kosten € 5,-. Vooraf aanmelden verplicht.

Woe 20 mrt, afd West Betuwe, lezing Winterharde varens door Harry Roskam, Ons Huis, Herman Kuijkstraat 11, 4191 AH Geldermalsen, kosten € 3,50.

Don 21 mrt, lezing over de herkomst van onze planten door Brian Kabbes, De Kerkhorst, Dorpsweg 65a, 6956 AN Spankeren, kosten € 3,00.

Zat 23 mrt, snoeicursus door Eric Meijer, tuin van de fam. Osse, Bennekomseweg 83, 6704 AH Wageningen, kosten € 12,50. Vóór 18 maart aanmelden verplicht.

Woe 27 mrt 19:30 - 22.00 uur afd Barneveld workshop vergeten groenten door Richard van der Meer, Gruttoweg 9, Stroe, kosten €42,50. Aanmelding via het digitale aanmeldformulier.

Zie de agenda's van deze afdelingen voor meer informatie (via Verfijn resultaten Gelderland).

Knoppen in muurbloem (Erysimum) Bowles Mauve, buiten overwinterd