Wageningen

Middagexcursie naar de tuin van Ab Weijsenveld

Afdeling:

Wageningen

Datum:

21-04-2023


Kosten:

€ 3

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

Johannahoeveweg 3
6861 WH Oosterbeek

Route

aanvang: 13:30 uur, 
vervoer op eigen gelegenheid,
- achter station Oosterbeek richting Mill Hill, langs het spoor -
opgave: vóór 20 april via aanmeldingen(at)wageningen.groei.nl o.v.v. tuin Ab

Meer info:

Ab Weijsenfeld en z'n liefde voor tuinieren.
Soms loop je te wandelen en daalt de rust op je en komt er spontaan een lach op je gezicht. De tuin van Ab doet dat. De bodem staat bij hem nummer 1 en dat zie je terug.
Ab heeft zijn leven lang moestuinen onderhouden. Bijvoorbeeld in de jaren ’80 de moestuin bij het vegetarische bejaardenhuis Felixoord in Oosterbeek. De 'grote' keuken aldaar maakte maar wat graag gebruik van zijn groenten. Hij richtte het achterste deel van z'n eigen tuin in als kippenren. Met het afval uit de keuken van Felixoord voerde hij z'n kippen. De eieren gingen weer in de verkoop.
Zijn huidige tuin is al lang geen moestuin meer. Sinds 2000 is het een siertuin. De tuin kent inmiddels een grote variatie aan planten. Ab vindt het leuk om 'alles' uit te proberen. Het gaat hem niet alleen om de schoonheid van de planten (en bloemen), maar vooral om de verbetering van de grond. Dat is de basis van alles. Termijnplanning is daarom belangrijk. In zijn ogen heeft men tegenwoordig niet in de gaten hoe kostbaar goede grond is. Vroeger had men 2 ha woeste grond nodig voor het voeden van 1 hectare grond.

De composthoop is z'n trots. Daartoe verarmt hij de grond in de bermen (van de weg die naar zijn tuin en naar Mill Hill leidt) door met de seis selectief te maaien en blad weg te harken. Het is goed voor z'n composthoop en verhoogt de biodiversiteit van de berm. De compost zorgt ervoor dat de grond vochtig(er) blijft. Dat is hard nodig, want er is geen waterbron bij de tuin. Een goede composthoop vraagt veel tijd.
Ab kent van bijna alle planten de Latijnse naam. Hij is verzamelaar van verschillende planten. Zo heeft hij diverse soorten gulden roedes. De een bevalt beter dan de andere. Het blijft uitproberen. Naast planten is Ab ook bekend met vogels en het insectenleven. Bij iedere plant bedenkt hij: voor wie is deze plant gunstig?
Ab is 7 dagen in de week te vinden in en rondom z'n tuin. Hij maakt graag een praatje met deze en gene. En is altijd bereid z'n kennis te delen en z'n tuin te laten zien aan voorbijgangers die belangstelling tonen.